DUYURULAR


ETD OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

Etkinlik Tarih 26.09.2018

Değerli ETD Üyeleri,

26.09.2018 tarihinde yapılacağı duyurulmuş olan Derneğimizin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yeterli çoğunluk sağlanamamıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantımız 04 Ekim 2018 Perşembe günü saat 15:00’da Çırağan Caddesi, No:44, Ortaköy/İSTANBUL adresinde yer alan Feriye Palace’da çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Toplantı sonrasında ise kokteyl programı yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimleri yapılacaktır. Dernek Tüzüğümüz gereğince sadece aidat borcu bulunmayan üyelerimiz oy kullanabilecek ve Yönetim Kurulu adayı olabilecektir.

Yönetim Kurulu seçimi, 9 (Dokuz) asil ve 5 (Beş) Yedek olmak üzere toplam 14 (On dört) üyeden oluşacak aday Yönetim Kurulu listelerinin oylanması şeklinde yapılacaktır. Önceden belirlediği Yönetim Kurulu Aday Listesi ile seçime katılmak isteyen üyelerimizin, en geç  toplantının yapılacağı günden bir önceki gün saat 17:00’a kadar, etd@etd.org.tr adresine bildirmelerini rica ederiz. Aday listelerin ve bu listeler adına önceden hazırlanacak çalışma programlarının tarafımızla paylaşılması halinde, bu çalışma programları da üyelerimize Genel Kurul öncesinde ilan edilecektir.

Olağan Genel Kurul’da üye şirketlerimizi temsil edecek ve oy kullanacak kişiler ile ilgili bir değişiklik ya da kayıtlı temsilciler haricinde vekaleten temsil ve oy kullanma olması halinde, tarafımıza en geç Genel Kurul toplantısının yapılacağı günden bir önceki gün saat 17:00’a kadar ulaşmış olacak şekilde yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. İlgili yazıların fiziksel gönderiminin yanında aynı zamana kadar etd@etd.org.tr adresine ulaşmış olması da kabul edilecektir. E-posta adresine gönderilen bildirimler ile ilgili olarak her türlü aksaklık ya da teknik sorundan Derneğimiz sorumlu tutulamayacaktır.

      

               TOPLANTI GÜNDEMİ:

1- Açılış,

2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,

3- Saygı Duruşu,

4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu’ nun okunması,

5- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’ nun ibrası,

6- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,

7- Dilek ve Öneriler,

8- Kapanış.

 

Yönetim ve Denetim Kurulları Seçim Yöntemine ulaşmak için Tıklayınız...