DUYURULAR


Son Kaynak Tedarik Tarifesi Hakkında Basın Bülteni

Etkinlik Tarih 17.11.2017

SON KAYNAK TEDARİK TARİFESİ HAKKINDA BASIN BÜLTENİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) öncülüğünde son 15 yılda çok önemli bir dönüşüm yaşayan elektrik piyasası, geçtiğimiz günlerde EPDK tarafından kamuoyunun görüşüne açılan Tebliğ taslağı ile, serbestleşme yolunda önemli bir adıma daha hazırlanmakta ve serbest tüketici niteliğini haiz müşteriler için “Son Kaynak Tedarik Tarifesi” uygulamasına geçmeyi beklemektedir. Aslında adı tarife olmakla beraber, bu düzenlemeyi, ekonominin başlıca kuralı olan maliyet bazlı fiyatlandırma yapısına geçiş olarak değerlendirebiliriz.

Gelişmiş enerji piyasalarına sahip birçok ülkede gördüğümüz bu uygulama,

  • Elektrik tüketimi yüksek olan müşterilerin piyasadaki tedarikçiler ile ihtiyaçlarına yönelik elektrik tedarik sözleşmeleri yapmalarını özendiren,
  • İhtiyaç duyulan elektriğin vadeli ticaretinin yapılmasına olanak sağlayan enerji borsasının oluşmasını destekleyen,
  • Elektrik maliyetlerinin belirsizliğini ortadan kaldıran,
  • Hem tüketiciler hem de tedarikçiler için öngörülebilirlik sağlayan,
  • Bu sayede maliyet, gelir ve bütçe yapılarına daha uygun anlaşmalar yapılabilmelerine imkân veren,

kısaca tedarikçilere, üzerlerinde tarife baskısı olmadan, daha önce de birçok durumda ispatladıkları şekilde, doğru ve yüksek rekabet ile uygun ve sürdürülebilir hizmetler sunmalarını sağlayan bir uygulamadır.

Sonuç olarak, Tebliğ taslağında uygulamaya dönük bazı net olmayan noktalar mevcut olsa da, uygulama amacı bağlamında Enerji Ticareti Derneği olarak son kaynak tedarik tarifesine geçilmesine destek verdiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Bu cesur adımı atarak “Öngörülebilir” bir piyasa yapısını destekleyen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’mıza ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’muza teşekkürü bir borç biliriz.