ETD TOPLANTILARI


9 Eylül 2011 Olağanüstü Genel Kurulu

Etkinlik Tarih 23.06.2017

9 Eylül 2011 Cuma günü saata 14:00'da dernek adresimizde yönetim kurulu ve tüzük değişikliği nedeniyle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır. Üye şirketleri temsilen asil temsilcilerin toplantıya katılması, asil temsilcilerin katılamayacağı durumlarda ise yedek temsilcilerin toplantıya katılabilmeleri için toplantıdan en az bir hafta önce olmak kaydıyla derneğimize resmi bir yazı ile durumu bildirmesi önemle rica olunur. Toplantı gündemi ve daveti elektronik posta yoluyla bildirilmiştir