ETKİNLİKLER


7. ENERJİ TACİRLERİ ZİRVESİ, ISTRADE 2017 KAPSAMINDA DÜZENLENDİ

Etkinlik Tarih 10.07.2017

Derneğimiz tarafından geleneksel olarak düzenlenen İstanbul Enerji Tacirleri Toplantısı (Istanbul Traders Meeting), ISTRADE 2017 kapsamında özel oturum olarak düzenlendi. İlk kez bu yıl, tüm Istrade katılımcılarına açık olarak gerçekleştiilen oturumda elektrik ticareti, mevzuatlar, tarife ve serbest piyasaya geçiş sürecine yönelik yol haritası ele alındı.

Zirve'nin ikinci gününde, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Sn. Fatih DÖNMEZ başta olmak üzere enerji bürokrasisinden ve gerek elektrik gerekse doğalgaz piyasası katılımcısı olan özel sektör şirketlerinin üst düzey temsilcilerinden değerli katılım ve katkılarla gerçekleşen toplantı ETD Yönetim Kurulu Başkanı Birol ERGÜVEN tarafından yapılan açılış konuşması ile başladı. Konuşmacı olarak ise Enerjisa Strateji ve Optimizasyon İş Birimi Başkanı ve ETD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Armanç EKİNCİ, ETD Yönetim Kurulu Üyesi Cem AŞIK, Pure Energy Kurucu Ortağı ve ETD Yönetim Kurulu Üyesi Anduvap Servet AKGÜN ve  Enerjisa Kıdemli Yöneticisi İsmail BİLGİN katkılarını sundular.

Sözlerine 8-9 Mayıs tarihlerinde Ankara'da, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile 'Öngörülebilir Serbest ve Rekabetçi Bir Elektrik Piyasası İçin Stratejik Yol Haritası' çalıştayında sektörün sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve işlemesi için neler yapılmalı gibi konuların tartışıldığını ve somut bir takım öneriler oluşturulduğunu belirterek başlayan Birol ERGÜVEN, ödün vermeden ve duraksamadan serbest piyasa kurallarını işletecek şekilde yapılmamış tüm işler yapılmalı, alınmamış kararlar alınmalıdır diyerek noktaladı.

Toplantı süresince serbest piyasa şartlarının Türkiye'de tam işlemeye başlamasının hem kamu hem de özel sektör için çok doğru bir piyasa yapısı olacağı konusunda mutakabat kalındı. Bu piyasanın oluşabilmesi için öngörülebilirlik, rekabet ve seçme özgürlüğü kriterleri ön plana çıkması vurgulandı. Öngörülebilirliğin mevzuatla ilgili de en önemli konu olduğu ve süprüzlerin olmaması gerektiği söylendi.  Sektör için bundan sonra cesur adımlar atılması gerektiği dile getirildi.