ETKİNLİKLER


DOĞAL GAZ PİYASASI YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI YAPILDI

Etkinlik Tarih 13.11.2019

Enerji Ticareti Derneği (ETD) tarafından doğalgaz piyasasıyla ilgili olarak yürütülen yol haritası raporunun oluşturulması sürecinde planlanan “Doğal Gaz Piyasası Yol Haritası Çalıştayı” 13 Kasım 2019 Çarşamba günü Ankara’da gerçekleşti.

Çalıştay, ETD Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Burak KUYAN’ın hoş geldiniz konuşmasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sn. Alparslan BAYRAKTAR’ın açılış konuşması ile başladı. Yoğun ilgi ve yüksek katılımla gerçekleşen çalıştay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) ve özel sektör şirketlerinin üst düzey temsilcilerinin değerli katılım ve katkılarıyla gerçekleşti.

Taraflar arasında istişare ortamının oluşturulmasından duyulan memnuniyet dile getirildi ve çalıştayın başarıya ulaşmasının kamu kesiminin ve özel kesimin bir araya gelerek ortak çalışmalar yürüterek mümkün olabileceği ifade edildi.