ETKİNLİKLER


FRANSA İNCELEME GEZİSİ

Etkinlik Tarih 19.06.2014

19-21 Haziran tarihleri arasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Enerji Ticareti Derneği (ETD) temsilcilerinden oluşturulan Komisyon çalışmaları çerçevesinde Talep Tarafı Katılımı‘ nın başarılı bir uygulamasını yerinde incelemek ve bilgi almak amacıyla Enerji Ticareti Derneği (ETD) olarak Fransa‘ ya bir inceleme gezisi organize edilmiştir.

Söz konusu inceleme gezisine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan, TEİAŞ’ dan ve EPDK’dan Talep Tarafı Katılımı Komisyonu’ nun üyesi olan yetkililer ve Prof. Dr. Murat ALANYALI ile üyelerimizden temsilciler katılmıştır.