ETKİNLİKLER


LİBERALLEŞMENİN TÜRKİYE ENERJİ PİYASASINA ETKİLERİNİN ANALİZİ RAPORU BASIN TOPLANTISI

Etkinlik Tarih 22.02.2012

Enerji Ticareti Derneği tarafından Pricewaterhouse Coopers (pwc) adlı şirkete hazırlatılan ‘Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkilerinin Analizi’ isimli raporun sonuçlarının sunulması ve Enerji Piyasasının serbestleşmesinin Türkiye ekonomisine etkilerinin tartışılması amacıyla Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sn. Taner YILDIZ’ ın katılımıyla bir basın toplantısı düzenlenmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Hasan Köktaş’ın yanı sıra, Enerji Ticareti Derneği yönetim kurulu üyelerinden Enerjisa Toptan Satış CEO’su Kiran Madisetti, Fina Enerji İcra Kurulu Üyesi Onur Yazgan, RWE Turkey CEO’su Dr. Andreas Radmacher ile TURCAS Petrol Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Batu Aksoy da toplantıya katılmışlardır.