DUYURULAR


İKİLİ ANLAŞMALAR İLE İLGİLİ GELİŞMELER HAKKINDA DUYURU

Etkinlik Tarih 17.08.2018

Değerli Enerji Piyasası Paydaşları,

Enerji Ticareti Derneği (ETD), ülkemizin büyümesine katkıda bulunacak bir serbest enerji ticareti piyasa yapısının kurgulanması ve işletilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu kapsamda enerji ticaretinin adil ve serbest yapılabilmesi, enerji ticaretinde standardizasyon, piyasaların tüm unsurları arasında eşit rekabet koşulları, şeffaflık, öngörülebilirlik, piyasa işletiminin ve fiyat oluşumunun güvenilirliği başlıca konulardır. Bu unsurlar, sadece tedarik şirketlerinin faaliyetlerini değil, üretim şirketlerinin yatırımlarının geleceğini ve ülkemizin arz güvenliği sorunuyla mücadelesinin başarısını da etkileyecek hayati faktörlerdir.

Derneğimiz’ in Tüzüğü’ nde belirtilen amaçlar ve belirlenen çalışmalar doğrultusunda, özellikle Ağustos ayının başında doğal gaz fiyatlarına ilişkin yapılan değişiklikler ve aynı döneme denk gelen ülkemizin karşı karşıya kaldığı yurtdışı menşeli ekonomik saldırı sonrasında döviz kurlarında yaşanan hareketlilikler neticesinde, elektrik ticaret piyasasında yaşanan gelişmelere dair bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Kuruluşumuzdan bu yana gerek bünyemizde oluşturulmuş olan Çalışma Grupları aracılığıyla ve gerekse ETD Yönetim Kurulu olarak, enerji ticareti piyasasının tüm katılımcıları ve ilgili tüm Devlet Kurum ve Kuruluşları ile etkin görüşmeler yapılmakta, gelişmeler ve düzenlemeler ile ilgili görüş ve düşünceler paylaşılmaktadır. Bu çalışmalarla, enerji piyasasının serbestleşmesi, organize ve tezgâh üstü enerji piyasaların varlığı ve önemi, şeffaflık, öngörülebilirlik, rekabetçi bir piyasanın oluşturulması ve korunması gibi konularda farkındalık yaratılarak, bilgi ve bilinç seviyesinin yükselmesinde önemli mesafeler kaydedilmiştir. Bu süreçte piyasanın varlığını ve sürdürülebilirliğini test eden birçok zorlukla karşılaşılmış, tüm piyasa paydaşlarının iradeli ve istikrarlı duruşlarıyla bu zorluklar aşılmıştır.

Enerji sektörünün bütün paydaşları, içinde bulunulan bu zorlu koşullarda dahi ticari faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. Bu faaliyetlerin önemli parçası şüphesiz ETD olarak da üzerinde ehemmiyet ile durduğumuz, tezgâh üstü piyasalarda tarafların aralarında özgür şekilde ve kendi ticari kararları çerçevesinde yapılan ikili anlaşmalardır.

Nedenleri ne olursa olsun zorlu dönemlerden geçerken iki şirket arasındaki bir sözleşmede yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve sözleşmelerin tek taraflı fesih edilmesi, sektör katılımcısı şirketlerin birbirleriyle yapmış oldukları diğer işlem ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesini müteselsilen etkileyerek ve domino etkisi yaratarak, bugüne kadar büyük emekler harcanmış, özveriyle oluşturulmuş ve belirli olgunluk seviyesine getirilmiş ikili anlaşmalar piyasasına duyulan güvene zarar verebilecek ve bundan sonraki süreçte de işleyişini imkânsız hale getirecek sonuçlar yaratabilecektir.

Bu neticenin, piyasamızın geleceğine ve serbestleşmenin devamı iradesine olan güven ile yerli ve yabancı yatırımcıların yatırım arzuları üzerinde ve dolayısıyla geleceğe dönük arz güvenliği stratejilerinin başarıya ulaşmasında olumsuz etkiler doğuracağı da açıktır.

Dolayısıyla mali olarak amaçlanan sonuçlara ulaşılamamakla birlikte oluşmuş elektrik ticaret piyasasının tamamen işlemez hale gelmesi gibi bir yıkıcı etkiye de sebep olabilecek bu kararların alınma aşamasında olan başta üyelerimiz olmak üzere bütün piyasa katılımcısı değerli şirketlerin ve yöneticilerin bu tek taraflı fesih kararlarını tekrar gözden geçirmelerini tavsiye eder, ETD olarak;

  • İkili anlaşmaları bulunan tüm sektör katılımcılarının kısa vadeli ve anlık aksiyonlar yerine orta ve uzun vadeli sonuçları göz önüne alarak sözleşmelerine sadık kalmaları ve alınacak kararların karşılıklı uzlaşı sonrasında alınması gerektiği görüşünde olduğumuzu,
  • Tezgâh üstü piyasada yapılan sözleşmelerde tüm Avrupa’da kullanılan ve etkinliği kanıtlanmış olan EFET sözleşmelerinin kullanılmasının öneminin son dönemde yaşanan gelişmeler çerçevesinde daha iyi anlaşıldığı ve kullanımının yaygınlaşmasını beklediğimizi,
  • EPİAŞ bünyesinde açılacak fiziksel teslimatlı vadeli ürünler piyasası başta olmak üzere yeni piyasa ve ürünlerin geliştirilmesine daha fazla odaklanılması gerektiğini düşündüğümüzü,

duyurmak isteriz.

Saygılarımızla.

Enerji Ticareti Derneği

Yönetim Kurulu

 

Duyuru metni için Tıklayınız...